Cắm trại qua đêm bên suối

Tận hưởng cảm giác cắm trại, nghỉ ngơi và thưởng thức BBQ qua đêm bên bờ suối giữa khu bảo tồn thiên nhiên 2100 ha là...

Giá người lớn 
1.000.000 VND
620.000 VND
Giá trẻ em 
1.000.000 VND
434.000 VND