Lái xe địa hình ATV xuyên rừng 45' - 60' phút

Giá người lớn 
1.520.000 VND
1.320.000 VND
Giá trẻ em 
1.125.000 VND
925.000 VND
Lái xe địa hình  ATV trong rừng  90-120 phút

Giá người lớn 
2.160.000 VND
1.960.000 VND
Giá trẻ em 
1.570.000 VND
1.370.000 VND