Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Written by Kong Forest - February 25, 2021

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua ATM, Visa, Master,Internet Banking, thanh toán chuyển khoản tại quầy ngân hàng hoặc qua ứng dụng trên điện thoại. Phí chuyển khoản do quý khách trả.

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Tây Thái Bình Dương

Số tài khoản: 1013086988

Tại ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa

Designed & developed by SweetSoft

server-notice