Hành trình Zipline Canopy trong rừng 45- 60p

Giá người lớn 
1.105.000 VND
800.000 VND
Giá trẻ em 
850.000 VND
560.000 VND
Hành trình Zipline Canopy trong rừng 90 - 120p

Giá người lớn 
1.700.000 VND
1.190.000 VND
Giá trẻ em 
1.190.000 VND
830.000 VND